Redactie Kenniscentrum Kraamzorg

Screenshot website Kenniscentrum Kraamzorg

Het Kenniscentrum Kraamzorg maakt zich sterk voor professionalisering en profilering van de beroepsgroep van kraamverzorgenden. Met redactie en advies zet Laura Jansma met Studio Wolkenkrabber deze missie kracht bij. Via de site www.kenniscentrumkraamzorg.nl, de digitale nieuwsbrief en social media blijven kraamverzorgenden op de hoogte van de ontwikkelingen in hun vakgebied.

Redacteur van Kraamsupport

KraamzorgSupport cover

Binnen de redactie van vaktijdschrift Kraamsupport schrijft Laura Jansma vooral de artikelen over ontwikkelingen in de geboortezorg en multidisciplinaire samenwerking. In het afgelopen jaar schreef ze onder meer over kraamzorg in het Moeder- en Kindcentrum van het OLVG Oost, kraamzorg aan vluchtelingen, en eerstelijns geboortezorg in Groningen.

Specials KCKZ bij vaktijdschrift

Specials KCKZ

Het vaktijdschrift Kraamsupport verstuurt bij drie edities een special van het Kenniscentrum Kraamzorg. Laura Jansma/Studio Wolkenkrabber verzorgt de redactie van deze speciale uitgaven die draaien om professionalisering van de beroepsgroep van kraamverzorgenden.

Professionals aan het woord in Zuid 3D

Om het kind

Stadsdeel Zuid brengt van juli 2014 tot april 2016 maandelijks een digitale nieuwsbrief uit voor professionals en vrijwilligers in Zuid, werkzaam in het sociaal domein. Doel: het verbinden en versterken van het formele en informele netwerk in Amsterdam-Zuid. Laura Jansma interviewt elke maand professionals over hun inzet en samenwerking in de wijk om inwoners veerkrachtiger te maken.

Nieuwe manier van werken

Om het kind

Vita zorg en Advies won de aanbesteding voor preventieve zorg en ondersteuning in 2016 in Aalsmeer en Amstelveen. Laura Jansma schreef het visiedocument, waarin Vita beschrijft hoe zij zich verbindt aan een nieuwe manier van werken: ‘Het versterken van sociale veerkracht, van zelfredzaamheid, en van het sociaal netwerk van inwoners vormt de leidraad van ons professioneel handelen.'

Oud&Nieuw-special Kraamsupport

Oud&Nieuw-special Kraamsupport

Het tijdschrift Kraamsupport brengt in december 2015 een Oud&Nieuw-special uit. Redactie en eindredactie zijn in handen van Laura Jansma/Studio Wolkenkrabber. De special brengt een vleugje nostalgie en blikt terug op de hoogtepunten van 2015. Ook is er aandacht voor de nieuwkomers in het vak en voor de goede voornemens van de sector. Duidelijk is dat de kraamzorg volop in beweging is.

Special Kraamsupport

Special Kraamsupport

Het Kenniscentrum Kraamzorg en het tijdschrift Kraamsupport brengen in september 2015 samen een special uit over de Dag van de Kraamzorg. Redactie en eindredactie zijn in handen van Laura Jansma/Studio Wolkenkrabber. De bijlage laat zien wat er die dag voor kraamverzorgenden aan kennis, informatie en tips te halen is. De lancering van de eerste landelijke protocollen voor de beroepsgroep is de primeur.

Professionals om het kind aan het woord

Om het kind

Beroepskrachten uit Amsterdam-Zuid die met ouders en kinderen werken, bereiden zich binnen de Proeftuin Om het kind voor op de veranderingen in de jeugdzorg. In samenwerking met Stadsdeel Zuid en het Bouwteam ontwikkelde Laura Jansma een digitale nieuwsbrief voor deelnemers aan de Proeftuin Zuid. Gedurende 2014 interviewde Laura tientallen professionals over de samenwerking in de buurt en op school, in het belang van het kind.

Brieven Jeugdgezondheidszorg Amsterdam

Vakblad Kraamzorg

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze brieven aan Amsterdamse ouders beter gelezen en begrepen worden? Dit was de vraag van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Amsterdam. Studio Wolkenkrabber nam al hun brieven aan ouders onder de loep en herschreef ze een voor een. Terug naar de kernboodschap, in eenvoudig en alledaags taalgebruik.

Artikelen over geboortezorg

Cover Kraamsupport

Ook in 2014 publiceerde Laura Jansma weer diverse artikelen in tijdschriften voor professionals in de geboortezorg. Onder meer over de multidisciplinaire richtlijn huilen bij baby’s, centering pregnancy, werken in zelfsturende teams en onderzoek naar de effectiviteit van kraamzorg.

Hoofdredactie a.i. Vakblad Kraamzorg

Vakblad Kraamzorg

Kraamzorg is een onafhankelijk vakblad voor kraamverzorgenden en andere professionals in de geboortezorg. Laura Jansma nam de hoofdredactie tijdelijk over en schreef zelf ook mee. Ze maakte drie nummers van dit magazine, dat de kraamzorg op de hoogte houdt van de actualiteit in dit vakgebied. Ook was Laura betrokken bij de redactie en organisatie van het Kraamcafé 2012. Voor deze congresdag van het magazine benaderde ze de sprekers en workshopdocenten.

Nieuwe identiteit CML

CML

Het Cosmicus Montessori Lyceum (CML) in Amsterdam-Oost denkt zwart noch wit en richt zich op de kansen en talenten van individuele leerlingen. Omdat de school uitbreidt werd Studio Wolkenkrabber gevraagd om de identiteit van het CML aan te scherpen. We ontwikkelden een tramreclame, twee wervende brochures voor nieuwe leerlingen en een digitale nieuwsbrief voor medewerkers. De eigen leerlingen staan centraal in de beeldtaal. Hun ervaring, talent en ambitie vormen de rode draad.

Interne communicatie Santeon

Santeon logo

Zes topklinische ziekenhuizen werken samen om hun markpositie te verstevigen. Goede informatie over de samenwerking is essentieel en vergroot de betrokkenheid. Studio Wolkenkrabber realiseerde een gedrukte en een digitale nieuwsbrief voor medische staf en management (tekst en redactie: Laura Jansma). We maakten een digitaal forum om het onderzoek binnen de ziekenhuizen te verbinden. We verzorgden de website Santeon.nl en maakten een introductiebrochure.

Algemeen jaarverslag GGD Amsterdam

Algemeen jaarverslag GGD Amsterdam

Jeugdgezondheidszorg, bestrijding van infectieziekten, maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg, meldkamer, ambulancedienst… De GGD Amsterdam levert een breed pakket aan diensten en taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Studio Wolkenkrabber belicht deze dynamische organisatie in al zijn facetten in het Algemeen Jaarverslag 2011, 2010, 2009 en 2008.

Redactie www.sluitendeaanpakzorg.nl

Redactie www.sluitendeaanpakzorg.nl

De keten van zorg rond jeugd en gezin is een hot issue. Via www.sluitendeaanpakzorg.nl konden Amsterdamse professionals het voortschrijdend inzicht volgen van zes leergroepen, die werkten aan de verbinding tussen beroepsgroepen en instanties. Laura Jansma interviewde diverse Amsterdamse professionals over hun aandeel in de zorg en hun visie op een sluitende aanpak.

Giel Beelen in elektrische raceauto voor Natuur & Milieu

Giel Beelen in elektrische raceauto voor Natuur & Milieu

Een bijzonder leuke opdracht voerden we uit voor de Stichting Natuur & Milieu. Zij zochten een aansprekende BN-er die een proefrit wilde maken in de Lotus Elise Electric. Studio Wolkenkrabber vond Giel Beelen bereid om in te stappen. Giel, die berucht is om zijn rijstijl, deed tijdens het spitsuur live verslag op de radio. In het magazine Terra van Natuur & Milieu verscheen Laura’s ooggetuigenverslag.